Glosar

Termeni uzuali

AOPD

Active optoelectronic protective device. Un dispozitiv a carui functie de sesizare este realizata de catre o serie de elemente optice de transmisie si respectiv receptie care detecteaza intreruperea radiatiilor luminoase generate de catre un obiect opac prezent in zona specifica de detectie


AOPDDR

Active optoelectronic protective device responsive to diffuse reflection. Un dispozitiv cu o functie de sesizare produsa de un sistem optoelectronic tip emiţător-receptor, ce detecteaza reflexia difuza a luminii generata de catre dispozitiv, de catre un obiect aflat intr-un camp de protectie bidimensional


B10d

Numarul de cicluri dupa care un defect periculos a aparut la 10% din componentele de securitate (valabil pentru componente pneumatice si electromecanice)


Capabilitate de detectie

Capabilitate de detectie a unui senzor (rezolutie). Limita parametrilor unui senzor definiti de catre producator care conduc la pornirea senzorului


Categorie

Categorisirea componentelor de securitate ale unui sistem de control in legatura cu rezistenta la defecte si comportamentul lor in eventualitatea aparitiei unui defect


CCF

CCF (Common Cause Failure). Defect de mod comun: defectarea mai multor componente datorita unui singur eveniment atunci cand aceste defecte nu se produc unul din cauza celuilalt


CENELEC

(Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique) Comitetul European de Standardizare pentru Electrotehnica, responsabil pentru armonizarea standardelor in domeniul electrotehnicii la nivelul Uniunii Europeene precum si la intreaga Regiune Economica Europeana. www.cenelec.eu


CLC

Prefix pentru standardele adoptate de catre CENELEC


Cortina optica

Componenta de securitate cu un camp de raze optice generate de un sistem tip transmitator-receptor, cu rolul de a proteja la accesul neautorizat prin furnizarea unui semnal de stop al miscarii considerate periculoase, la intreruperea campului de protectie


DC Diagnostic Coverage

Masura eficientei diagnosticarilor ce poate fi determinata ca raportul dintre rata de defectare in cazul defectelor periculoase detectate si rata de defectare in cazul tuturor defectelor


Deschidere pozitiva

Deschiderea pozitiva a unor comutatoare semnifica faptul ca trebuie sa existe o transmisie de forte pozitive intre actuator si elementul de comutare. Mecanismul de actionare trebuie sa fie astfel proiectat incat chiar si la aparitia unui defect mecanic cum ar fi ruperea unui arc spre exemplu sau sudarea contactelor electrice, contactele sa se deschida fiabil si sa ramana deschise in starea actionata (SR EN 60947-5-1)


Detectie prezenta

Componenta secundara de securitate pentru utilaje care poate fi accesata de pe podea si care nu trebuie sa permita pornirea utilajului atata timp cat o persoana se afla in interior (functie de securitate numita antiprizonier cu prevenire a pornirii)


Distanta minima

Distanta calculata intre componenta de securitate si zona periculoasa necesara pentru a preveni o persoana sau o parte a persoanei ce intra in respectiva zona inainte de terminarea miscarii periculoase


DOP

Timpul de functionare exprimat in zile pe an


E/E/PES Electrical, electronic

Sisteme electronice de securitate electrice, electronice si programabile


EDM External Device Monitoring

Functie prin care componentele de securitate monitorizeaza starea dispozitivelor de control ce sunt instalate separat de componentele de securitate


EFTA European Free Trade Association

Organizatie internationala fondata de statele europene


EMC Electromagnetic Compatibility

Abilitatea unui echipament de a functiona in parametri in mediul sau electromagnetic si care in acelasi timp nu interfereaza excesiv cu respectivul mediu in care functioneaza si alte echipamente


ESPE Electrosensitive protective equipment

Ansamblu de echipamente si/sau componente ce functioneaza impreuna pentru asigurarea functiei de securitate sau cu scopul de detectie a prezentei si care cuprinde minim (conform cu SR EN 61496-1):
- un dispozitiv de sesizaredispozitive de control si monitorizare
- dispozitive comutabile de iesire (OSSD)
Acest ansamblu este folosit pentru a proteja persoane la masini si sisteme la care exista risc de accidentare. Ansamblul cauzeaza ca masina sau sistemul sa adopte starea de functionare in conditii de securitate inainte ca o persoana sa poata fi expusa la o situatie periculoasa


Factorul β

Susceptibilitatea la defecte de mod comun (conform cu SR EN 62061)


FIT Failure in time

Rata de defectare, de 10-9 ore


FMEA Failure Mode Effects Analysis

Procedura de analiza a efectelor derivate din aparitia defectelor (SR EN 60812)


HFT[n] Hardware Fault Tolerance

Abilitatea unui sistem de a continua sa isi indeplineasca functia chiar si in prezenta unor defecte (SR EN 62061)


HOP

Timp de operare exprimat in ore pe zi


IFA Institut fur Arbeitsschutz

Institutul pentru securitate si sanatate ocupationala, cunoscut pana in 2009 ca BGIA


Interblocare

Un dispozitiv de interblocare este un dispozitiv mecanic, electric sau de alta natura cu scopul de a preveni operarea unui element al unui utilaj in anumite conditii de lucru


MTTFd Mean time to failure

Intervalul de timp pana cand poate aparea un defect periculos (SR EN ISO 13849-1)


Muting

Suspendarea temporara automata a uneia sau mai multora componente de securitate prin intermediul unor componente de securitate integrate cu sistemul de control (SR EN 61496-1)


NC

Normal inchis


NO

Normal deschis


Nop Numar de operatii pe an

dop – numarul mediu de operatii in zile pe an
hop – numarul mediu de operatii in ore pe zi
tciclu – numarul mediu de operatii in zile pe an


OSSD Output signal switching device

Functie a unei componente de securitate care este conectata cu sistemul de control al unui utilaj si care schimba in stare off atunci cand elementele de sesizare detecteaza prezenta pe durata functionarii normale


PDF

Dispozitiv de proximitate cu comportament bine definit in conditii de aparitie a unui defect


PFHd Probabilitate de aparitie a defectelor

Probabilitatea medie de aparitie a unui defect periculos intr-o ora


PL Performance Level

Nivel discret folosit pentru a specifica abilitatea unei componente de securitate a sistemului de control de a executa o functie de securitate in conditii ce pot fi prevazute (SR EN ISO 13849-1)


Protective field

Zona in care un obiect de test specificat de catre producator este detectata de o componenta de securitate


Reset

Resetarea componentei de securitate in stare monitorizata. - resetarea manuala este realizata de un dispozitiv separat ce trebuie operat manual, cum ar fi un buton de resetare - resetarea automata efectuata de catre componenta de securitate in sine nu este permisa decat intr-un caz special: nu trebuie sa fie posibil ca persoanele sa poata accesa zona periculoasa atata timp cat aceasta zona este protejata de catre componentele de securitate aferente sau se va asigura faptul ca nici o persoana nu se afla in zona periculoasa pe durata sau dupa reset


Restart

Plasarea masinii din nou in starea de functionare. Dupa activarea functiei de securitate sau dupa aparitia unui defect, componenta de securitate trebuie sa permita activarea functiei de restart pentru a replasa masina in starea normala de functionare


Restartare interblocata

Mijlocul de prevenire a repornirii automate a unei maşini dupa actionarea dispozitivului de sesizare pe durata ciclului de operare a unei componente periculoase a masinii, dupa o schimbare in modul de operare a masinii precum si dupa o schimbare la controlul pornirii masinii (IEC61496-1/EN61496-1)


Rezolutie

Capabilitatea de detectie a unui senzor. Parametru limita pentru un senzor care cauzeaza ca o componenta de securitate sa emita un semnal. Acest parametru este definit de producator


Securitate functionala

Componenta principiala a conceptului de securitate a unui utilaj si a sistemului sau de control ce depinde de functionarea corecta a componentelor de securitate, in legatura cu sistemele de securitate instalate precum si cu masurile externe luate pentru reducerea riscului de accidentare


Securitatea ca functie

Functia unei masini a carei defectare poate conduce la cresterea imediata a probabilitatii de producere a unui risc (EN ISO 12100-1). O functie de securitate este asigurata de catre componentele de securitate ale sistemului de control (SRP/CS)


Securitatea ca subfunctie

Componenta a unei functii de securitate ce este asigurata de catre un subsistem de securitate (de ex. un actuator) pentru reducerea riscurilor de accidentare


SFF Safe Failure Fraction

Fractiune a ratei globale de defectare a unui subsistem care nu conduce la un defect periculos (IEC 62061/EN 62061)


SIL Safety Integrity Level

Nivel discret (unul din trei posibile) destinat specificarii cerintelor de integritate a sistemului de securitate si a functiilor acestuia, unde nivelul 3 este maxim si nivelul 1 este minim (IEC 62061/EN 62061)


SILCL SIL Claim Limit

Nivelul maxim de integritate al unui subsistem de securitate in relatie cu constrangerile de ordin constructiv si integritatea sistematica (IEC 62061/EN 62061)


Single break/double break PSDI mode

Acest mod de operare este avantajos daca se presupune ca trebuie introduse/scoase periodic piese de prelucrat din/in masina. In acest mod ciclul de operare al masinii este automat reinitiat dupa ce campul de protectie este activat dupa una sau doua intreruperi ale acestuia. Dispozitivul de resetare trebuie operat in anumite conditii:
- la pornirea masinii
- la repornire si daca AOPD este intrerupt pe durata miscarii periculoase
- pentru a initia o repornire dupa un interval de timp mai mare de 30s (conform cu IEC 61496-1/EN 61496-1 si EN692)


SRECS Safety-related electrical control system

Sistemul electric de control al unei masini la care, in cazul aparitiei unui defect, se poate ajunge la cresterea imediata a nivelului de risc


SRP/CS Safety-related part(s) of control system

Componenta a unui sistem de control care raspunde la semnalele de securitate de intrare si genereaza semnale de securitate de iesire


T10d

Limita duratei de operare a unei componente. Durata medie de timp pana la care s-a intamplat o defectiune periculoasa la 10% din componente


Test rod

Un element cilindric opac folosit pentru verificarea capabilitatii de detectie a unui dispozitiv de protectie optoelectronic activ (AOPD)


Timp de intarziere a raspunsului

Timpul de intarziere a raspunsului unor contacte. Acest parametru poate fi modificat doar la dispozitivele de comutatie prevazute cu aceasta functie


Timp de raspuns

Timpul maxim dintre aparitia unui eveniment care a condus la comutarea senzorului si aducerea in stare off a iesirilor de securitate OSSD


VBPD Visual based protection device

Dispozitive de protectie bazate pe evaluarea de imagini, de ex. camere de securitate industriala


λ Rata de defecte pe ora

λ Rata de defecte pe ora, ca suma de λS si λD
λS - Rata de defecte sigure
λD - Rata de defecte periculoase, ce poate fi divizata in:
   λDD - Rata de defecte periculoase care sunt detectate de functiile de diagnosticare
   λDU - Rata de defecte periculoase nedetectate