Legislatie

Legislatia devine mai usor de consultat folosind sectiunile de mai jos ale portalului nostru.

 Legislatie nationala

HG 955/2010

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006

Legea 319/2006

Legea protectiei muncii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 646 din 26 iulie 2006

HG 119/2004

privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale

HG 539/2004

privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor

HG 1875/2005

privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest

HG 1876/2005

privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

HG 300/2006

privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

HG 493/2006

privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

HG 971/2006

privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

HG 1007/2006

privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor

HG 1028/2006

privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

HG 1048/2006

privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

HG 1049/2006

privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran

HG 1050/2006

privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj

HG 1051/2006

privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

HG 1058/2006

privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

HG 1091/2006

privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

HG 1092/2006

privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca

HG 1093/2006

privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

HG 1135/2006

privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit

HG 1136/2006

privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice

 Legislatie europeana

Directiva 98/37/EC

Directiva Masini (varianta engleza)

Directiva 98/37/EC

Directiva Masini (varianta romana)

Directiva 2006/42/EC

Directiva Masini (varianta engleza)

Directiva 2006/42/EC

Directiva Masini (varianta romana)

Directiva 89/655/EEC

Directiva Echipamente de Munca (varianta engleza)

Directiva 89/655/EEC

Directiva Echipamente de Munca (varianta romana)

 Standarde

SR EN ISO 12100-1:2004 - Securitatea masinilor. Concepte de baza, principii generale de proiectare. Partea 1: Terminologie de baza, metodologie Acest standard constituie un cadru si un ghid pentru proiectanti in scopul de a a permite producerea unor masini care sa asigure securitate in conditiile de utilizare

SR EN ISO 12100-2:2004 - Securitatea masinilor. Concepte de baza, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii tehnice Acest standard constituie un cadru si un ghid pentru proiectanti in scopul de a permite producerea unor masini care sa asigure securitate in conditiile de utilizare

SR EN ISO 14121-1:2008 - Securitatea masinilor. Apreciera riscului. Partea 1: Principii

EN 61496-1 - Securitatea masinilor. Echipamente de protectie electrosensibile. Partea 1: Cerinte generale si incercari Prezentul standard specifica cerinte generale de proiectare, executie si incercare ale echipamentului de protectie electrosensibil (ESPE) fara contact, conceput in mod special pentru detectarea persoanelor din interiorul unui sistem de securitate. Se acorda o atentie speciala cerintelor de proiectare si de functionare ce asigura atingerea unor performante adecvate referitoare la securitate

SR EN 999:2008 - Securitatea masinilor. Amplasarea echipamentelor de protectie in functie de vitezele de apropiere a partilor corpului uman

SR EN ISO 13857:2008 - Securitatea masinilor. Distante de securitate pentru a preveni atingerea zonelor periculoase cu membrele superioare si inferioare

SR EN 349+A1:2008 - Securitatea masinilor. Distante minime pentru prevenirea strivirii partilor corpului uman

SR EN ISO 13849-1:2008 - Securitatea masinilor. Parti referitoare la securitate ale sistemelor de comanda. Partea 1: Principii generale de proiectare

SR EN ISO 13849-2:2008 - Securitatea masinilor. Parti ale sistemelor de comanda referitoare la securitate. Partea 2: Validare

SR EN 62061:2005 - Securitatea masinilor. Securitatea functionala a sistemelor de comanda electrice, electronice si electronice programabile de securitate Acest standard specifica cerinte si recomandari pentru proiectarea, integrarea si validarea sistemelor de comanda electrice, electronice si electronice programabile de securitate (SRECS) pentru masini. El se aplica sistemelor de comanda utilizate, separat sau in combinatie, pentru a asigura functiile de comanda pentru securitatea masinilor care in timpul functionarii nu sunt portabile cu mana, inclusiv un grup de masini care functioneaza impreuna intr-o maniera coordonata.

SR CEI 61508-1:2001 - Securitatea functionala a sistemelor electrice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 1: Cerinte generale Standardul se refera la aspectele care apar atunci cand sistemele electrice/electronice/electronice programabile (E/E/EP) sunt utilizate pentru a indeplini functii de securitate

SR EN 61508-2:2002 - Securitatea functionala a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 2: Cerinte pentru sistemele electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate

SR EN 61508-3:2002 - Securitatea functionala a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 3: Cerinte referitoare la software

SR EN 61508-4:2002 - Securitatea functionala a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 4: Definitii si abrevieri Acest standard se refera la aspectele care se iau in consideratie cand, pentru efectuarea functilor de securitate, sunt utilizate sisteme electrice /electronice programabile (E/E/PES). Obiectul major al acestui standard consta in facilitarea elaborarii standardelor internationale de sector de aplicatia . Acesta va permite ca toti factorii relevanti asociati aplicabilitatii sa fie luati in consideratie in totalitate si astfel sa corespunda nevoilor specifice ale sectorului de aplicatie.

SR EN 61508-5:2002 - Securitatea functionala a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 5: Exemple de metode de determinare a nivelurilor de integrare a securitatii Acest standard prezinta o abordare generica a tuturor activitatilor din durata de viata, in conditii de securitate, a sistemelor care contin componente electrice si/sau electronice programabile, utilizate pentru a analiza functii de securitate

SR EN 61508-6:2002 - Securitatea functionala a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 6: Ghid de aplicare a CEI 61508-2 si CEI 61508-3

SR EN 61508-7:2002 - Securitatea functionala a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 7: Prezentare generala a tehnicilor si masurilor Standardul cuprinde o prezentare generala a diferitelor tehnici si masuri de securitate relevante pentru sistemele electrice/electronice/ electronice programabile referitoare la securitate

SR EN 60204-1:2007/A1:2009 - Securitatea masinilor. Echipamentul electric al masinilor. Partea 1: Cerinte generale

SR EN 1088+A2:2008 - Securitatea masinilor. Dispozitive de interblocare asociate cu protectori. Principii de proiectare si alegere

SR EN 574+A1:2008 - Securitatea masinilor. Dispozitive de comanda bimanuala. Aspecte functionale. Principii de proiectare

SR EN ISO 13850:2008 - Securitatea masinilor. Oprire de urgenta. Principii de proiectare Acest standard precizeaza cerinte functionale si principii de proiectare pentru functia de oprire de urgenta la masini, independent de tipul de energie utilizata pentru a comanda functia.

SR EN 1037+A1:2008 - Securitatea masinilor. Prevenirea pornirii neasteptate

SR EN 692+A1:2009 - Masini unelte. Prese mecanice. Securitate Acest standard specifica cerintele si masurile de securitate tehnica care trebuie adoptate de persoanele care au ca sarcina proiectarea, constructia si furnizarea preselor mecanice cu cuplaj rigid denumite de acum inainte cu termenul prese care sunt destinate prelucrarii de metal la rece sau material partial metal la rece.

SR EN 693+A1:2009 - Masini unelte. Securitate. Prese hidraulice Acest standard specifica cerintele si masurile de securitate care trebuie sa le respecte persoanele abilitate cu proiectarea, executia si furnizarea preselor hidraulice destinate prelucrarii la rece a metalelor sau a materialelor partial constituite din metal prelucrat la rece.

SR EN 13736+A1:2009 - Securitatea masinilor unelte. Prese pneumatice Acest standard stabileste cerintele tehnice de securitate si masurile de protectie pe care trebuie sa le respecte persoanele abilitate cu proiectarea, executia si furnizarea preselor pneumatice, destinate prelucrarii la rece a metalelor sau a materialelor partial constituite din metal.

SR EN ISO 10218-1:2009 - Roboti pentru medii industriale. Cerinte de securitate. Partea 1: Roboti

SR EN 1010-1:2005 - Securitatea masinilor. Cerinte de securitate pentru proiectarea si constructia masinilor de tiparire si de prelucrare a hartiei. Partea 1: Cerinte comune Acest standard se aplica la masinile de tiparire ( adica masinile de tiparire pe hartie sau materiale similare, inclusiv masinile de tipariri serigrafice), masinile utilizate pentru manipularea hartiei, produselor, formelor de tiparire sau a cernelurilor (inainte si dupa procesul de tiparire), precum si la masinile destinate ridicarii formelor de tiparire si controlului calitatii tiparirii (masini de tiparire auxiliare) si masini de transformarea a hartiei care prepara, transforma si finiseaza hartia, cartonul si alte materiale similare care sunt pregatite, transformate si finisate in acelasi mod (masina de prelucrarea a hartiei, masina de prelucrarea finala a hartiei).

SR EN 1010-2:2006 - Securitatea masinilor. Cerinte de securitate pentru proiectarea si constructia masinilor de tiparire si de prelucrare a hartiei. Partea 2: Masini de tiparire si de lacuire, inclusiv echipamente de pretiparire Acest standard stabileste terminologia, cerintele generale referitoare la functionarea si la utilizarea masinilor si echipamentelor de pretiparire, masinilor de tiparire si de lacuire, precum si a masinilor auxiliare. Acest standard trebuie aplicat impreuna cu standardul european EN 1010-1:2004, iar aceste doua parti ale standardului trateaza toate fenomenele periculoase semnificative produse pe masinile de tiparire si de lacuire, inclusiv masinile si echipamentele de pretiparire si masinile auxiliare, atunci cand acestea sunt utilizate normal si in conditiile prevazute de constructor . Cerintele specifice indicate in EN 1010-2 au prioritate fata de cerintele corespondente ale acestui standard.

SR EN 1010-3:2003 - Securitatea masinilor. Cerinte de securitate pentru proiectarea si constructia masinilor de tiparire si de prelucrare a hartiei. Partea 3: Masini rotative de taiat si ghilotine pentru hartie Standardul stabileste terminologia, cerintele de securitate si metodele de verificare referitoare la masinile de taiat, precum si cerintele de securitate referitoare la elementele care influenteaza securitatea masinilor, lista fenomenelor periculoase semnificative, zonele periculoase si masurile care trebuie aplicate pentru a evita accidentele, cat si amplasarea protectorilor la diferite tipuri de masini rotative de taiat. Standardul mai stabileste cerintele referitoare la utilizarea, intretinerea, montarea si demontarea masinilor de taiat in conditii de securitate. Acest standard se aplica la masinile de taiat utilizate la prelucrarea hartiei: ghilotine drepte pentru hartie, masini de taiat hartie cu trei lame, masini de tiparire si decupare a repertoarelor, ghilotine de taiat din trei parti pentru hartie, ghilotine rotative de taiat din trei parti pentru hartie, masini de decupare a colturilor rotunde si masini de decupare a etichetelor.

SR EN 1010-4:2004 - Securitatea masinilor. Cerinte de securitate pentru proiectarea si constructia masinilor pentru tiparire si prelucrarea hartiei. Partea 4: Masini pentru legatoria de carte, pentru prelucrarea si finisarea hartiei Acest standard se aplica la: -masini pentru legatorie de carte: -masini de brosat, nituit, capsat si fixat; -masini de brosat multiplu; -masini de adunat; -masini de brosat fara coasere; -masini de perforat; -prese pentru signatura cartii -prese pentru carti; -masini de faltuit coli de hartie; -linii de productie pentru carti si coperti rigide -masini de caserat si de format bentita de capat, -masini de rotunjit si presat cotoare; -masini de introdus blocul in scoarte; -masini de formare a bigului la copertile de carte. -masini pentru prelucrarea hartiei: -masini pentru confectionat plicuri; -masini pentru confectionat articole sanitare; -masini pentru inserare; -masini de stivuit si contorizat; -masini de gofrat hartie -masini pentru finisarea hartiei: -masini de acoperit; -masini de caserat cu folii

SR EN 1010-5:2005 - Securitatea masinilor. Cerinte de securitate pentru proiectarea si constructia masinilor de tiparire si de prelucrare a hartiei. Partea 5: Masini pentru fabricarea cartonului ondulat si masini pentru prelucrarea cartonului plat si a cartonului ondulat Acest standard se aplica la masinile pentru fabricarea cartonului ondulat si la masinile pentru prelucrarea cartonului plat si a cartonului ondulat: masini pentru fabricarea cartonului ondulat, masini de faltuit si de incleiat, grupuri de imprimat, slottere, masini de stantat rotative si masini combinate (masini in linie), masini de tipar tighel cu alimentare manuala, prese de stantat si de cutat cu alimentare manuala, masini de tipar tighel cu alimentare automata, prese de stantat si de cutat cu alimentare automata, masini de confectionat tuburi prin infasurare. Acest standard trebuie aplicat impreuna cu EN 1010-1:2004. Aceste doua standarde trateaza toate fenomenele semnificative generate de masinile pentru fabricarea cartonului ondulat si masinile pentru prelucrarea cartonului plat si a cartonului ondulat, atunci cand acestea sunt utilizate normal si in conditiile prevazute de producator. Acest standard trateaza fenomenele periculoase generate de zgomotul emis de masin, aspect

SR EN ISO 11111-1:2009 - Masini pentru industria textila. Cerinte de securitate. Partea 1: Cerinte comune

SR EN ISO 11111-2:2005 - Masini pentru industria textila. Cerinte de securitate. Partea 2: Masini din preparatia filaturii si masini de filat.

SR EN 81-1+AC:2001 - Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Partea 1: Ascensoare electrice Standardul stabileste regulile de securitate privind ascensoarele pentru persoane si pentru materiale in scopul de a apara persoanele si materialele impotriva riscurilor de accidente care pot aparea in timpul utilizarii, intretinerii si operatiilor de salvare

SR EN 280:2003 - Platforme mobile pentru ridicarea de persoane. Calcule de proiectare. Conditii de stabilitate. Constructie. Securitate. Examinari si incercari Standardul stabileste cerintele si masurile tehnice de securitate pentru toate tipurile si marimile de platforme mobile de ridicare de persoane, destinate deplasarii persoanelor la punctele de lucru unde se executa lucrari de pe platforma

SR EN 1570+A2:2009 - Cerinte de securitate pentru placile de ridicare Standardul stabileste cerintele de securitate pentru placile de ridicare utilizate la ridicarea si/sau coborarea bunurilor si/sau persoanelor care se deplaseaza impreuna cu bunurile transportate de platforma de ridicat (adica nu doar pentru uzul pasagerilor), pe o cursa verticala de pana la 3,0 m.

SR EN 1493+A1:2009 - Elevatoare pentru vehicule

SR EN 1808:2003 - Cerinte de securitate pentru platformele suspendate la niveluri variabile. Calcule de proiectare, criterii de stabilitate, executie. incercari Standardul stabileste cerintele de securitate pentru platformele suspendate la niveluri variabile

SR EN 1870-1+A1:2009 - Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferastraie circulare. Partea 1: Ferastraie circulare de tamplarie cu masa (cu sau fara masa mobila), ferastraie pentru formatizare si ferastraie pentru santier

SR EN 1870-4:2003 - Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferastraie circulare. Partea 4: Circulare multiple cu alimentare si/sau evacuare manuala Standardul stabileste conditiile si/sau masurile care trebuie indeplinite pentru eliminarea pericolelor si limitarea riscurilor la circularele multiple pentru prelucrarea lemnului

SR EN 848-1:2007 - Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Masini de frezat pe o fata, cu scula rotativa. Partea 1: Freza cu un singur arbore portscula cu ax vertical Acest standard trateaza pericole, situatii si evenimente periculoase semnificative, asa cum sunt enumerate la articolul 4, aplicabile masinilor de frezat cu ax vertical, fixe si transportabile, cu avans manual, cu sau fara dispozitiv cu avans mecanic, denumite in continuare " masini ". Acestea sunt proiectate pentru taierea lemnului masiv, placilor de aschii, placajului, precum si acelor materiale ale caror suprafete sau canturi sunt acoperite cu material plastic sau material plastic stratificat, in timpul utilizarii normale si in conditiile prevazute de producator.

SR EN 940:1999/AC:2003 - Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Masini combinate pentru prelucrarea lemnului

SR EN 1218-1:2003 - Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Masini de profilat. Partea 1: Masini simple de profilat cu masa mobila Standardul stabileste conditiile si/sau masurile care trebuie indeplinite pentru eliminarea pericolului si limitarea riscurilor la masinile simple de profilat cu masa mobila pentru prelucrarea lemnului

SR EN 289+A1:2008 - Masini pentru materiale plastice si cauciuc. Prese. Cerinte de securitate Acest document specifica cerintele de securitate esentiale relative la presele hidraulice, care includ presele cu genunchi si presele hidromecanice care au o miscare verticala de inchidere si o cursa superioara de 6 mm si sunt utilizate pentru modelarea de materiale plastice si/sau cauciuc

SR EN 422:2009 - Masini pentru materiale plastice si cauciuc. Masini de modelat prin suflare. Cerinte de securitate

SR EN 1114-1:2003 - Masini pentru cauciuc si materiale plastice. Masini si linii de extrudare. Partea 1: Cerinte de securitate pentru masinile de extrudare Acest standard stabileste cerintele de securitate pentru proiectarea si constructia urmatoarelor tipuri de masini de extrudare cu surub pentru materiale plastice si cauciuc: -masini de extrudare monosurub; -masini de extrudare cu doua suruburi; -masini de extrudare multiple / cu mai multe suruburi; -masini de extrudare cu alimentare la cald; -masini de extrudare cu alimentare la rece; -masini de extrudare cu vid; -masini de extrudare cu bolturi

SR EN 1612-1+A1:2009 - Masini pentru cauciuc si materiale plastice. Masini de formare prin reactie. Partea 1: Cerinte de securitate pentru unitatile de dozare si amestecatoare

SR EN 528:2009 - Translator stivuitor. Securitate

SR EN 1459:2003/AC:2007 - Securitatea carucioarelor industriale. Carucioare cu brat variabil retractabil autopropulsate

SR EN 1525:2003 - Securitatea carucioarelor de manipulare. Carucioare fara conductor si sistemele lor Standardul stabileste cerintele tehnice pentru minimizarea pericolelor care pot apare in timpul punerii in functiune, functionarii si intretinerii carucioarelor de manipulare fara conductor conform instructiunilor furnizate de producator sau de catre reprezentantul sau autorizat

SR EN 1526+A1:2008 - Securitatea carucioarelor de manipulare. Cerinte suplimentare pentru functiile automate ale carucioarelor Standardul stabileste cerintele suplimentare de securitate pentru comenzile si sistemele de comanda pentru functiile automate ale carucioarelor de manipulare cu conductor.

SR EN 972:2003 - Masini pentru tabacarii. Masini cu cilindri alternativi. Cerinte de securitate Standardul stabileste cerintele si masurile de securitate pentru toate fazele duratei de viata a masinilor pentru tabacarii

SR EN 869+A1:2009 - Securitatea masinilor. Conditii de securitate pentru instalatii de turnare sub presiune a metalelor la presiune inalta Acest standard stabileste conditiile de securitate pentru instalatiile de turnare a metalelor sub presiune.

SR EN 710:2003 - Conditii de securitate pentru malini si sectii de format si miezuit din turnatorie si echipamente auxiliare acestora Standardul stabileste conditiile de securitate pentru masini si sectii de format si miezuit din turnatorie si pentru echipamente auxiliare acestora

SR EN 415-4:2003 - Securitatea masinilor de ambalat. Partea 4: Masini de paletizat si de depaletizat Standardul specifica cerintele de securitate pentru proiectarea si executia masinilor de ambalat masini de paletizat si de depaletizat